בתי גביש-בניה מושלמת

home10, home, house, building
-בביצוע ג.מ.ב.מ -בניה החכמה בע"מ

טל' 052-3293061

ירוקה יותר... מהירה יותר... חזקה יותר... זולה יותר...
הטכנולוגיה שלנו, מאפשרת
 • בנייה בכל גודל במ"ר לפי דרישת הלוח.
 • ללקוח תוצע תוכנית אופטימלית  ללא עלות, למיצוי יתרונות הטכנולוגיה.
 • עם גימור או בלי, בהתאם לרצון הלקוח..
 • התבניות שלנו מתאימות גם להנייה על רומות, ללא הגבלת מספר הקומות.
 • חדרי הביטחון, יגיעו מושלמים לאתר, אך ללא בטון.. 
 • מינימום עבודה באתר הבנייה.
 • הטכנולוגיה שלנו מאיינת את הסיכון ךתאונות עבודה באתר.
 • בטכנולוגיה שלנו, אין כמעט פסולת בניין.

טכנולוגיה מודולרית

ייעוץ להשגת מימון

בנייה, או רכישת בית הן מהלך חשוב בחיים!
למהלך זה, המשפחה רותמת את כל משאביה כדי להגיע לבית מתאים.
המומחים שלנו ערים לכך, ומסייעים בייעוץ הפיננסי:
 • תוכנית פיננסית לביצוע הבנייה, לפי הצורך.
 • ייעוץ, ועזרה בקבלת מימון (משכנתא, או אחר), לפי הצורך.
 • ליווי משפטי, לפי הצורך.

תכנון ופיקוח קפדני

 • ייעוץ אדריכלי.
 • ייעוץ מהנדס קוסטרוקציה.
 • פיקוח צמוד בכל שלבי הבנייה במפעל.
 • פיקוח קפדני בכל שלבי הבנייה אצל הלקוח.
 • שימוש בחומרים איכותיים לפי דרישות התקן.